MOOTCOURTOVÉ AKTUALITY

MOOT COURT Z OBCHODNÍHO PRÁVA

15. 2. 2016

Zveřejnění zadání na Moot courtu z obchodního práva pořádaným naším spolkem ve spolupráci s Katedrou obchodního práva PF UK Praha, PF MU Brno a AK Kinstellar.

Přihlášení do 22. 2. 2016, odeslání vypracované písemné části (žaloba, vyjádření k žalobě) do 6. 3. 2016. Obojí na: mootcourt@vsehrd.cz. Ústní kolo proběhne v polovině dubna.

MOOT COURT Z TRESTNÍHO PRÁVA

1. 3. 2016

Zveřejnění zadání na Moot courtu z trestního práva pořádaným naším spolkem ve spolupráci s Katedrou trestního práva PF UK Praha a AK Felix.

Přihlášení do 8. 3. 2016, odeslání vypracované písemné části (žaloba, vyjádření k žalobě) do 29. 3. 2016. Obojí na: mootcourt@vsehrd.cz. Ústní kolo proběhne na konci dubna.