Projekty

Ples

Spolek českých právníků Všehrd byl tradičním pořadatelem Reprezentačního právnického plesu. Z původní úzké spolupráce s Právnickou fakultou UK se nakonec vyvinulo partnerství a nyní je tedy Spolek spolupořadatelem Reprezentačního plesu právnické fakulty. Ples je pořádán v nádherných prostorách Žofínského paláce. Vzhledem k tomu, že ples je určen jak široké právnické veřejnosti, tak samotným studentům, je kladen důraz na zajištění různých stylů hudby a doprovodného programu. Tradičně se tak návštěvníci mohou setkat ve Velkém sále s klasickým plesovým hudebním tělesem, v Malém sále s kapelou hrající populární taneční hudbu a v Rytířském sále s kapelami hrajícím regionální hudbu (velmi populární je zejména cimbálová kapela).

Rétorika

Umět dostatečně jasně a logicky hovořit a předkládat svoje argumenty považujeme za jednu ze základních znalostí dobrého právníka. Jelikož si uvědomujeme, že ne každý je rozeným řečníkem, pořádáme ve spolupráci s PhDr. Polákovou* *- odbornicí na řeč, přednes a vystupování, kurzy rétoriky určené studentům Právnické fakulty UK. Za symbolickou cenu Vás lektorka provede dvousemestrálním kurzem, na jehož konci budete sami muset uznat, že zlepšení Vašich řečnických schopností je zásadní.

ASPI

Díky tomu, že společnost Wolters Kluwer a. s. významně přispěla k obnovení činnosti Spolku v 90 letech a díky dlouhodobé spolupráci, máme možnost nabízet studentům unikátní možnost absolvovat certifikované uživatelské školení ASPI. Tedy školení zaměřené na ovládání databáze právních předpisů. Školení je jednorázové a trvá cca 4h. Po jeho absolvování získáte certifikát a možnost získat produkt ASPI se studentskou slevou.

Svařák

Tradiční událostí studentského života v předvánočním období se stal tzv. Mikulášský svařák. Jedná se o akci pořádanou naším Spolkem, na níž se cca od 19.00 zdarma rozlévá svařené víno v prostorách "bazénu" Právnické fakulty UK. Množství svařeného vína se každoročně pohybuje okolo 200l. "Svařák" se těší neustále rostoucí popularitě a díky tomu jsme mohli v minulých letech využít i podpory společnosti Red Bull, která v bazénu nabízela za studentské ceny zajímavé mixy založené na populárním energetickém nápoji Red Bull. Aby večer příjemně plynul, je zajištěna buď reprodukovaná hudba, v případě spolupráce s Red Bullem pak profesionální DJ's, kteří se starají o přísun kvalitní hudby a o celkovou atmosféru.

Sportovní den

Právnická fakulta ve spolupráci s naším Spolkem pořádá vždy koncem března Sportovní den Právnické fakulty UK. V podstatě se jedná o 2 dny ve kterých probíhají sportovní utkání (volejbal, fotbal, basketbal, florbal, stolní tenis aj.). Vedle těchto probíhají i další sportovní aktivity nesoutěžního charakteru. Účastníci mají možnost zúčastnit se hodiny aerobiku, flexibaru atp. Náš Spolek se stará o zajištění občerstvení a věcných cen.

Právní kliniky

Teorie a praxe antidiskriminačního práva nabízí studentům možnost propojit si znalosti nabyté ve škole s praxí v neziskových organizacích. Předmět rozvíjí schopnosti studentů právo nalézt, interpretovat a aplikovat na určitý případ. Student se bude podílet na právních rozborech, bude jednat s lidmi, naučí se s nimi komunikovat a řešit právní problémy.

Předmět je koncipován do dvou částí výuky, teoretické a praktické. Teoretická část sestává ze tří bloků. První dva bude přednášet Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D, LL.M., poslední blok povedou zkušení psychologové. Při praktické části studenti poznají dění v neziskových organizacích. Seznámí se s problémy diskriminace a budou se moci aktivně účastnit řešení konkrétních problémů. Teoretická část bude striktně naplánována na konkrétní termíny, praktickou část si mohou studenti individuálně domluvit s neziskovými organizace a přizpůsobit tak svým časovým možnostem.

Randova cena

Randova nadace ve spolupráci s naším Spolkem každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu Randovy nadace. Jedná se o soutěž o nejlepší diplomovou práci.